Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

Raporty dla działalności produkcyjnych badanych w 2008 roku

Pod koniec czerwca 2009 r., po przeprowadzeniu wszystkich etapów kontroli danych, wygenerowano porównawcze raporty kosztów i dochodów dla działalności produkcji roślinnej i zwierzęcej badanych w systemie AGROKOSZTY w 2008 roku. Raporty te za pośrednictwem osób zaangażowanych w badania przekazywane są rolnikom.

Dane zawarte w raporcie pozwalają na śledzenie zmian w relacjach poszczególnych składników kosztów bezpośrednich dla działalności badanych w określonym gospodarstwie na tle wydzielonych grup gospodarstw. Natomiast nadwyżka bezpośrednia pozwala na uproszczoną ocenę ekonomicznej efektywności wytwarzania poszczególnych produktów rolniczych w zależności od wahania plonów, wydajności jednostkowej zwierząt, zmiany cen produktów i cen środków produkcji. 

Wyniki badań prezentowane w raportach mogą być punktem wyjścia do wykonywania kalkulacji, które pozwalają na określenie wysokości nadwyżki bezpośredniej na przyszłość. Dzięki temu umożliwiają dokonanie przez rolnika oceny poszczególnych działalności prowadzonych w jego gospodarstwie rolnym.

WZORY RAPORTÓW

Działalności produkcji roślinnej:
przenica ozima, przenica jara, żyto ozime, owies, kukurydza, rzepak ozimy, ziemniaki jadalne
Działalności produkcji zwierzęcej:
tuczniki


© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk