Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

Dopłaty dla rolników gospodarujących metodami ekologicznymi z tytułu realizacji pakietu "Rolnictwo ekologiczne"

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. (Dziennik Ustaw Nr 33) ustalone zostały następujące stawki płatności dla wariantów rolnośrodowiskowych w pakiecie Rolnictwo ekologiczne:

Warianty rolnośrodowiskowe

Wysokość płatności (zł)

Wariant 2.1. Uprawy rolnicze (z certyfikatem zgodności)

790 zł/ha

Wariant 2.2. Uprawy rolnicze (w okresie przestawiania)

840 zł/ha w pierwszym i drugim roku przestawiania; 790 zł w kolejnych latach

Wariant 2.3. Trwałe użytki zielone (z certyfikatem zgodności)

260 zł/ha

Wariant 2.4. Trwałe użytki zielone (w okresie przestawiania)

330 zł/ha w pierwszym i drugim roku przestawiania; 260 zł w kolejnych latach

Wariant 2.5. Uprawy warzywne (z certyfikatem zgodności)

1300 zł/ha

Wariant 2.6. Uprawy warzywne (w okresie przestawiania)

1550 zł/ha w pierwszym i drugim roku przestawiania, a także w trzecim roku dla upraw wieloletnich; 1300 zł w kolejnych latach przestawiania

Wariant 2.7. Uprawy zielarskie (z certyfikatem zgodności)

1050 zł/ha

Wariant 2.8. Uprawy zielarskie (w okresie przestawiania)

1150 zł/ha ha w pierwszym i drugim roku przestawiania, a także w trzecim roku dla upraw wieloletnich; 1050 zł w kolejnych latach przestawiania

Wariant 2.9. Uprawy sadownicze + jagodowe
 (z certyfikatem zgodności)

1540 zł/ha

Wariant 2.10. Uprawy sadownicze + jagodowe
(w okresie przestawiania)

1800 zł/ha w pierwszym, drugim i trzecim roku przestawiania; 1540 zł/ha w kolejnych latach przestawiania

Wariant 2.11. Pozostałe uprawy sadownicze + jagodowe
(z certyfikatem zgodności)

650 zł/ha

Wariant 2.12. Pozostałe uprawy sadownicze + jagodowe
(w okresie przestawiania)

800 zł/ha ha w pierwszym, drugim i trzecim roku przestawiania;650 zł w kolejnych latach przestawiania

 © Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk