Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

Globalne spożycie mięsa rośnie

    Szacuje się, że w 2015 r. spożycie mięsa na świecie wzrośnie do 315 mln ton czyli zwiększy się o 20% mimo światowego kryzysu. Wieprzowina pozostanie najpopularniejszym mięsem mimo religijnych i kulturowych barier ograniczających jej spożycie. Jednak będzie ono rosło wolniej niż spożycie drobiu. Wzrost spożycia mięsa spowodowany będzie przede wszystkim zwiększeniem jego konsumpcji w Chinach. Spożycie wzrośnie silnie również na Bliskim Wschodzie i w północnej Afryce. Obecnie ¼ światowego spożycia mięsa to jego konsumpcja w Chinach. Kolejne miejsce pod tym względem zajmuje Ameryka Północna i Unia Europejska.

Źródło: Agra Europe 2008, nr 2327, s. M/9

www.cbr.edu.pl© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk