Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

Rogal świętomarciński

„Rogal świętomarciński” jest kolejnym polskim wyrobem, który trafił na listę produktów chronionych przez Unię Europejską. Na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1070/2008 z dn. 30 października 2008 r. rogal pochodzący z Wielkopolski został wpisany do rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (ChOG). Oznacza to, że prawo do wypieku a także używania nazwy „rogal świętomarciński” będą mieli wyłącznie cukiernicy z Poznania i wybranych powiatów Wielkopolski.

            „Rogale świętomarcińskie” wypiekane są z ciasta półfrancuskiego z nadzieniem z białego maku, wanilii, mielonych daktyli, cukru, śmietany, rodzynek, masła i skórki pomarańczowej. Tradycja ich wypieku sięga końca XIX wieku, kiedy to w listopadzie 1891 roku proboszcz parafii świętego Marcina, z okazji nadchodzącego święta patrona kościoła zaapelował do parafian, aby zrobili coś dla biednych. Na apel księdza odpowiedział cukiernik z Poznania Józef Mezler przynosząc upieczone rogale pod kościół. W następnych latach dołączyli do niego inni cukiernicy. Bogaci ludzie mogli kupić rogale, natomiast biedni dostawali je za darmo. Zwyczaj wypieku „rogali świętomarcińskich” zachował się do dziś. Każdego roku z okazji dnia świętego Marcina (11 listopada) poznaniacy zjadają setki ton tego specjału.

            „Rogal świętomarciński” jest już ósmym polskim produktem, którego chroni Unia Europejska. Polscy producenci dostrzegają wielką szansę, jaką daje ochrona produktów, dlatego wysyłanych jest coraz więcej wniosków o ich rejestrację. Do tej pory do Komisji Europejskiej z Polski wpłynęło ponad 20 wniosków, kolejne rozpatrywane są na szczeblu krajowym.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl

www.poznan.pl© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk