Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

Raporty dla działalności produkcyjnych badanych w 2007 roku

We wrześniu 2008 r., po przeprowadzeniu wszystkich etapów kontroli danych, rozpoczęto generowanie porównawczych raportów kosztów i dochodów dla działalności produkcji roślinnej i zwierzęcej badanych w systemie AGROKOSZTY w 2007 roku. Raporty te za pośrednictwem osób zaangażowanych w badania przekazywane są rolnikom.

Dane zawarte w raporcie pozwalają na śledzenie zmian w relacjach poszczególnych składników kosztów bezpośrednich dla działalnosci badanych w określonym gospodarstwie na tle wydzielonych grup gospodarstw. Natomiast nadwyżka bezpośrednia pozwala na uproszczoną ocenę ekonomicznej efektywności wytwarzania poszczególnych produktów rolniczych w zależności od wahania plonów, wydajności jednostkowej zwierząt, zmiany cen produktów i cen środków produkcji. 

Wyniki badań prezentowane w raportach mogą być punktem wyjścia do wykonywania kalkulacji, które pozwalają na określenie wysokości nadwyżki bezpośredniej na przyszłość. Dzięki temu umożliwiają dokonanie przez rolnika oceny poszczególnych działalności prowadzonych w jego gospodarstwie rolnym.© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk