Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

Zespół realizujący badania w systemie AGROKOSZTY

  • dr hab. inż. Aldona Skarżyńska prof. IERiGŻ-PIB
  • mgr Łukasz Abramczuk
  • mgr inż. Irena Augustyńska
  • mgr Magdalena Czułowska
  • dr inż. Zbigniew Floriańczyk
  • mgr Elżbieta Juchnowska
  • mgr inż. Marcin Żekało

Poznaj nas - zapraszamy do strony o nas na portalu fadn.pl© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk