Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

Oscypek - polski wyrób regionalny

Na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 127/2008 z dnia 13 lutego 2008 r. oscypek został wpisany do rejestru chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych,. czyli od 5 marca 2008 r. może trafiać do sklepów i na stoły konsumentów w całej Unii Europejskiej.
Oscypek jest sezonowym serem owczym. Do produkcji jego wykorzystuje się tylko mleko od owiec z rasy " Polska Owca Górska", owszem można użyć mleko krowie, ale może ono stanowić 40% użytego mleka do produkcji sera i wyłącznie od rasy "Polska Krowa Czerwona", wypasanych na pastwiskach górskich razem z owcami. Produkcja oscypka jest ograniczona w czasie, ponieważ mleko owcze można pozyskać od końca kwietnia do początku października.


Źródło: Biuletyn informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk