Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

Raporty dla działalności produkcji roślinnej

    W połowie lipca 2007 roku za pośrednictwem osób zaangażowanych w badaniach systemu AGROKOSZTY przekazano rolnikom porównawcze raporty kosztów i dochodów dla działalności produkcji roślinnej, badanych w gospodarstwach konwencjonalnych oraz ekologicznych w 2006 roku.

W gospodarstwach konwencjonalnych badania przeprowadzono dla:
 • pszenicy ozimej
 • żyta ozimego
 • pszenżyta ozimego
 • gryki
 • rzepaku ozimego

W gospodarstwach ekologicznych badania przeprowadzono dla:
 • pszenicy ozimej
 • żyta ozimego
 • pszenżyta ozimego
 • owsa
 • gryki
 • ziemniaków jadalnych
 • truskawek w uprawie polowej


Raporty dla działalności produkcji zwierzęcej

    W drugiej połowie sierpnia 2007 roku za pośrednictwem osób zaangażowanych w badaniach systemu AGROKOSZTY przekazano rolnikom porównawcze raporty kosztów i dochodów dla działalności produkcji zwierzęcych badanych w 2006 roku.

W gospodarstwach konwencjonalnych:
 • brojlery kurze (żywiec drobiowy)
 • żywiec wołowy

W gospodarstwach ekologicznych:
 • żywiec wieprzowy
    W połowie listopada 2007 roku zostały przekazane kolejne porównawcze raporty kosztów i dochodów dla działalności produkcji zwierzęcych badanych w 2006 roku.

W gospodarstwach konwencjonalnych:
 • kury nioski
 • krowy mleczne
W gospodarstwach ekologicznych:
 • krowy mleczne

    Raporty zawierają szczegółowe dane wynikowe o poziomie produkcji danej działalności oraz poniesionych kosztach bezpośrednich. Dane te mogą być punktem wyjścia do wykonywania kalkulacji, pozwalających na określenie wysokości nadwyżki bezpośredniej na przyszłość.

    Informacje zawarte w Raportach umożliwiają rolnikowi dokonanie oceny poszczególnych działalności produkcyjnych prowadzonych w jego gospodarstwie rolnym.© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk