Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

Bryndza podhalańska uzyskała certyfikat Chronionej Nazwy Pochodzenia

11 czerwca 2007 roku Bryndza podhalańska została wpisana do unijnego rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, oznacza to że konsument, kupujący ser zwany Bryndza podhalańska ma gwarancję że jest on wyprodukowany
z odpowiednich składników oraz według tradycyjnej recptury.

Bryndza podhalańska - produkcja może odbywać się wyłącznie od maja do września, wyłącznie z mleka owczego. Dopuszczalne jest również wytwarzanie sera z mieszanki mleka owczego i krowiego, w stosunku 60% do 40%, ale mleko krowie może pochodzić wyłącznie od ras: Polskiej Owcy Górskiej oraz Polskiej Krowy Czerwonej.

© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk